Opleidingen

HBO Psychosociaal Therapeut

In deze opleiding heb ik allereerst zelf mogen ervaren hoe bevrijdend het is om je te ontdoen van allerlei dingen die je belemmeren om jezelf te zijn. Ik ben tot het inzicht gekomen hoe mooi een mens geschapen is, hoe lichaam en geest samenwerken en maken wie je bent. Dat je uniek geschapen bent. Daarnaast leerde ik de theorie kennen achter de menselijke drijfveren, het menselijk handelen en de sociale contacten en hoe ik als therapeut de diverse werkvormen toe kan passen in mijn praktijk. 

Voor meer informatie klik hier.

 

HBO Medische Basiskennis

In deze opleiding heb ik kennis en inzicht opgedaan in de anatomie en fysiologie van de mens en de meest voorkomende en belangrijkste ziektebeelden. Hierdoor kan ik psychische en de meest voorkomende lichamelijke kwalen kan herkennen en onderscheiden, wanneer nodig overleggen met en/of doorverwijzen naar de huisarts.

Voor meer informatie klik hier.

 

HBO  Emotional Freedom Techniques dl 1 en 2

EFT is een methode waarmee je psychische en lichamelijke klachten zelf kunt behandelen. EFT is uitermate geschikt om traumatische ervaringen te verwerken en kan worden toegepast bij angst, paniek, woede, pijn en verdriet. In EFT zijn de moderne psychologie met de eeuwenoude Chinese geneeskennis gecombineerd. De werking van EFT is gebaseerd op dezelfde principes als acupunctuur.

Voor meer informatie klik hier.

 

EQUIP A-Trainer

In EQUIP zijn onder andere (elementen van) de cognitieve gedragstherapie, de theorie over sociale informatie verwerking, de theorie van Kohlberg en de ‘Positive Peer Culture’ methode terug te vinden.

- verbeteren van moreel besef;

- vergroten van sociale vaardigheden;

- beter leren omgaan met kwaadheid;

- motiveren van jongeren om elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren;

- blootleggen van beperkende gedachten („cognitieve verstoringen‟ ofwel „denkfouten‟)

- deze vervangen door helpende gedachten;

- ombuigen van de negatieve (groeps/straat)cultuur waarin egocentrisme een belangrijke rol  speelt naar een meer positieve      cultuur waarin rekening met elkaar wordt gehouden.

Voor meer informatie klik hier.