Werkvormen

Vanuit de psychosociale gedachtegang zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden en wordt de mens gezien als een geheel in relatie tot zijn omgeving. Een psychosociaal therapeut kijkt naar de samenhang/wisselwerking van biologische (lichamelijke), psychologische (mentale) en sociale (omgevings) factoren. Is er een probleem in een van deze gebieden dan raak je uit evenwicht.

In mijn werk maak ik voornamelijk gebruik van:

 

GESTALTTHERAPIE   ( Fritz Perls )

BIO-ENERGETICA  ( Alexander Löwen en Wilhelm Reich )

DROOMWERK en andere CREATIEVE VORMEN ( Carl Gustav Jung )

PSYCHOSYNTHESE ( Roberto Assagioli )

EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES