Psychosynthese

roberto assagioli.jpg( Roberto Assagioli )

Het is mogelijk ons bewust te worden van de verschillende elementen die onze persoonlijkheid vormen, hun aard en doel te begrijpen, hun interacties gade te slaan en hun transformatie te vergemakkelijken als we ons bewust worden van onze subpersoonlijkheden.

Wanneer we een subpersoonlijkheid onderkennen, kunnen we er afstand van nemen en ernaar kijken. In de psychosynthese noemen we dat 'dis-identificeren.' Omdat we allemaal de neiging hebben ons te identificeren - te vereenzelvigen - met deze of met die subpersoonlijkheid, gaan we geloven dat we die zijn. Dis-identificatie bestaat erin dat we uit deze illusie stappen en terugkeren naar onze kern. Vaak gaat dat vergezeld van een gevoel van bevrijding en inzicht.


Het uiteindelijke doel van het werken aan subpersoonlijkheden is het vergroten van het besef van een zelf of centrum door onze eigen subpersoonlijkheden beter te leren kennen. Dan kunnen we, in plaats van uiteen te vallen in talloze, elkaar beoorlogende zelven en zelfjes, weer één worden.